Föräldrasamverkan

Om kursen
Hur ska vi agera för att få så bra samverkan som möjligt med vårdnadshavare? Vi delar med oss av våra erfarenheter.

Målgrupp
Alla, chefer, pedagoger, andra intresserade

Innehåll

  • Olika former av samverkan Hur kan man tänka om vårdnadshavare inte kommer till t.ex. föräldramöten? Hur kan vi arbeta för att de vill komma?
  • Inskolning/utbildning Hur kan vi skapa vi bra relationer?
  • Svåra samtal Hur kan man bemöta vårdnadshavare i svåra situationer
  • Vårdnadshavare som stöd Hur kan vi se vårdnadshavare som en resurs i skolan/förskolan/fritidshemmet?

Genomförande
Vi går igenom både i föreläsningsform och i workshop där vi arbetar med olika case.  

Mål
Få flera verktyg för att skapa bra relationer med vårdnadshavare

Förberedelser
Inga särskilda förkunskaper behövs