Freinetpedagogik

Freinetpedagogik
Arbetets pedagogik och lusten att lära. Demokratiskt förhållningssätt Hur gör man?

Om kursen
Vi som arbetar i en freinetskola vill verkligen delge våra erfarenheter av denna pedagogik. Att läroplanen väl stämmer överens med våra tankar blir tydlig.

Målgrupp
Alla, chefer, pedagoger, andra intresserade

Innehåll

  • Teoretisk bakgrund Lite bakgrund hur pedagogiken utvecklats över tid.
  • Genomförande Freinets konstanter, hur vi arbetar praktiskt och ger exempel på dessa
  • Resultat och erfarenheter Vilka erfarenheter har vi från 20 års arbete med denna pedagogik. För- och nackdelar.

Genomförande
Vi går igenom både i föreläsningsform och i workshop där ni får testa att tänka och agera utifrån ett freinetpedagogiskt perspektiv.

Mål
Förstå innebörden av Freinets idéer och se möjligheterna att kombinera dessa så att styrdokumentens mål nås på ett mer kreativt sätt.

Förberedelser
Inga särskilda förkunskaper behövs