Rektors perspektiv på förändringsprocesser: Mod att leda.

Rektors perspektiv på förändringsprocesser: Mod att leda.
Hur ska man stötta personal som vill mer? Och hur får man igång de som inte vill? Hur presenterar man förändringen för föräldrar?

Om kursen
Hur förhåller man sig till då man ska implementera digitala verktyg i verksamheten. Oavsett om det är en större, eller en mindre enhet, kan det vara svårt med motivatio, rädslor, hantera de som redan kan och vet mm Hur stötta på bästa sätt? Hur presenterar man för vårdnadshavare, vikten av digital användning?

Målgrupp
Rektorer, förskolechefer, personer i ledande ställning

Innehåll

  • Hur sparar ni tid genom att bli mediekompetenta? Hur kan arbetet effektiviseras genom användande av digital teknik? Vad ser vi som hot och vad är möjligheter? Hur förhåller vi oss till lagar och förordningar?
  • Hur kan digital teknik stötta arbetet i verksamheten? Hur ser det ut på just er enhet? Vilka styrkor/svagheter finns? Vilken oro? Hur kan digital teknik hjälpa just er arbetsplats?
  • Hur hänger du med i det digitala utforskandet? För att hänga med i utvecklingen krävs att pedagoger möter upp både barn, elever och vårdnadshavare.

Genomförande
Utbildningen sker genom föreläsning, teoretisk bakgrund samt erfarenheter. Aktivt deltagande där vi prövar olika metoder.

Mål
Utveckla hur implementering kan ske på just er enhet.

Förberedelser
Ha med någon digital enhet