Sokratiska samtal

Sokratiska samtal
Filosofiska samtal i undervisningen som leder till fördjupande diskussioner och insikter om sig själv och andras tankar

Om kursen
Här får du pröva att delta i ett sokratiskt samtal, för att förstå innebörden av denna typ av filosoferande samtal. Teorier bakom och forskningsresultat gås igenom.

Målgrupp
Alla, chefer, pedagoger, andra intresserade

Innehåll

  • Teoretisk bakgrund Ann S Pihlgrens forskningsresultat som ligger till grund för hur vi arbetar

Genomförande
Hur ett samtal är uppbyggt och vad man ska tänka på

Resultat och erfarenheter
Vad får man ut av dessa filosoferande samtal?

Genomförande
Vi går igenom både i föreläsningsform och i workshop där ni får testa att delta i ett samtal.

Mål
Förstå innebörden av sokratiska samtal samt kunna hålla i dessa.

Förberedelser
Inga särskilda förkunskaper behövs