Styrelsen

huginedu-styrelse

Vi i styrelsen är:

Marita Sandin Larsson
Lena Abbing
Santeri Koivisto
Anders Korsgren
Åsa Chibas