Tematiskt ämnesövergripande arbete

Tematiskt ämnesövergripande arbete
Vi berättar om och ni får prova på hur man kan lägga upp ett temaarbete

Om kursen
Att samarbeta över gränserna mellan olika ämnen är något styrdokumenten skriver fram. Och hur gör man då? På Hugin har vi arbetat mer än tio år i det vi kallar temaarbete och har en modell för detta.

Målgrupp
Pedagoger från förskola till åk 9

Innehåll

  • Hur startar man ett tema? Vi visar hur modell ser ut, som ett exempel. Eleverna/barnens delaktighet kommer in på ett naturligt sätt.
  • Hur ser genomförandet ut? Vi visar allt från uppstart till genomförande och avslut med olika redovisningsformer, samt dokumentation.

Genomförande
Vi arbetar oss igenom ett tänkt tema tillsammans, från början till slut

Mål
Utveckla det tematiska ämnesövergripande arbetet

Förberedelser
Ha med någon digital enhet